Oznam: valné zhromaždenie

Nedeľa, dňa 26. 7. 2020, 14:00 hod. - v. z. pozemkové spoločenstvo Strednica.