Table 1
Názov zadiadenia Typ Dĺžka (m)
Prevýšenie (m)
Kapacita (os. / hod) Vrcholová stanica Header 7
 Strednica A SLD Tatralift  550  120  2400  1085  
 Strednica A LV1000  467  90  900  1057  
 Strednica B LV H-60
 310  49  900  1020  
 Strednica C LV 2 x H-60
 348  45  1800  1020  
 Strednica D LV 2 x F-10
 347  49  1200  960  
 Strednica E LV P  270  25  460  1000
Strednica F LV F - 10  310  50  600  1020  
Strednica G  LV S  80  12  220  940